Το Γλαύκωμα είναι μια χρόνια εξελισσόμενη πάθηση, που πρέπει να ανιχνεύεται και να αντιμετωπίζεται το νωρίτερο δυνατόν, με στόχο την αποτροπή της εξέλιξής της και της απώλειας της όρασης. Η έγκαιρη διάγνωση και έναρξη της θεραπείας έχουν καίρια σημασία, δεδομένου ότι οι βλάβες που προκαλεί το γλαύκωμα είναι κατά κανόνα μη αναστρέψιμες. Η θεραπεία του γλαυκώματος αποσκοπεί κυρίως στη μείωση της ενδοφθάλμιας πίεσης και γίνεται με κολλύρια, με ειδικά LASER ή με χειρουργική επέμβαση.

Φαρμακευτική θεραπεία

Η ελάττωση της ενδοφθάλμιας πίεσης γίνεται σε πρώτο επίπεδο με τη χρήση ειδικών κολλυρίων. Τα κολλύρια αυτά χρησιμοποιούνται μια ή δύο φορές την ημέρα και είναι κατά κανόνα πολύ αποτελεσματικά στη ρύθμιση της ενδοφθάλμιας πίεσης, εφόσον λαμβάνονται τακτικά και σε συνεχή βάση. Όμως, καθώς το γλαύκωμα είναι μια πάθηση που εξελίσσεται, μπορεί να χρειαστεί να αλλαχθεί το αρχικό φάρμακο ή να προστεθεί επιπλέον φάρμακο στην αρχική αγωγή.

Θεραπεία με LASER SLT (Selective Laser Trabeculoplasty)

Η θεραπευτική αντιμετώπιση με LASER γίνεται είτε για να ενισχύσουμε τη φαρμακευτική αγωγή με κολλύρια είτε όταν υπάρχουν προβλήματα συμμόρφωσης στη θεραπεία. Μπορεί επίσης να εφαρμοστεί και ως θεραπεία πρώτης επιλογής εάν ο ασθενής επιθυμεί να αποφύγει εντελώς την αγωγή με κολλύρια. Είναι μια σύντομη, ανώδυνη και ασφαλής μέθοδος και θεωρείται ιδανική όταν απαιτείται μικρού βαθμού ελάττωση της ενδοφθάλμιας πίεσης. Η διάρκεια δράσης της θεραπείας SLT είναι από 2 έως 4 χρόνια και μπορεί να επαναληφθεί πολλές φορές, με μειωμένη όμως αποτελεσματικότητα από την τρίτη συνεδρία και μετά.

YAG LASER ιριδοτομή

Η YAG LASER ιριδοτομή εφαρμόζεται σε ασθενείς που εμφανίζουν ανατομική προδιάθεση για οξύ γλαύκωμα κλειστής γωνίας, μια επώδυνη και εξαιρετικά επικίνδυνη για την όραση κατάσταση. Η ιριδοτομή είναι μια ανώδυνη επέμβαση με LASER διάρκειας λίγων λεπτών κατά την οποία δημιουργείται μια οπή στην ίριδα που διευκολύνει την απορροή του υδατοειδούς υγρού, ελαττώνει την πίεση των ματιών και προφυλάσσει από την απότομη αύξηση της ΕΟΠ που εμφανίζεται στο οξύ γλαύκωμα κλειστής γωνίας.

Χειρουργική θεραπεία

Η χειρουργική αντιμετώπιση καθίσταται αναγκαία όταν, παρά τη χορήγηση φαρμάκων και τη χρήση LASER, η πίεση δε ρυθμίζεται επαρκώς ή παρουσιάζεται επιδείνωση της λειτουργίας του οπτικού νεύρου παρά τη φαινομενικά καλή ρύθμιση της. Η πιο συχνή και εξαιρετικά αποτελεσματική χειρουργική επέμβαση είναι η τραμπεκουλεκτομή-συριγγοποιητική επέμβαση, μέσω της οποίας δημιουργείται μια τεχνητή οδός αποχέτευσης του υδατοειδούς υγρού. Γίνεται με τοπική νάρκωση κι η συμβολή της στην αντιμετώπιση του επιθετικού γλαυκώματος είναι πολύ σημαντική. Εκτός της τραμπεκουλεκτομής, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ασθενών τοποθετούνται ειδικές αποχετευτικές βαλβίδες (Αhmed, Molteno κτλ) οι οποίες διασφαλίζουν πιο ελεγχόμενη εκροή του υδατοειδούς υγρού. Όπως κάθε χειρουργική επέμβαση, οι αντιγλαυκωματικές επεμβάσεις έχουν και αυτές επιπλοκές, οι οποίες είναι μεν σπάνιες, αλλά λαμβάνονται υπ’ όψιν στην τελική απόφαση σχετικά με το χειρουργείο.