Αποκόλληση Υαλοειδούς

Το υαλοειδές σώμα είναι ένα παχύρρευστο υγρό (μοιάζει με gel) που γεμίζει όλο το πίσω τμήμα της οφθαλμικής κοιλότητας. Κατά τις πρώτες δεκαετίες της ζωής το υαλοειδές είναι εντελώς διαυγές και στερεά προσκολλημένο στο εσωτερικό τοίχωμα του βολβού, τον αμφιβληστροειδή χιτώνα. Με την πάροδο των ετών η σύσταση του υαλοειδούς αλλάζει, με αποτέλεσμα τη ρευστοποίηση και συρρίκνωσή του και την αποκόλλησή του από τον αμφιβληστροειδή. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται αποκόλληση υαλοειδούς και εντάσσεται στις διαδικασίες φυσιολογικής φθοράς του οργανισμού.

Στα αρχικά στάδια της ρευστοποίησης και συρρίκνωσης του υαλοειδούς βλέπουμε μαύρα στίγματα (μυγάκια) και κλωστές στο οπτικό μας πεδίο. Όταν συμβεί η αποκόλληση του υαλοειδούς εμφανίζονται λάμψεις (φωτοψίες) στο οπτικό μας πεδίο, κυρίως σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

Η αποκόλληση του υαλοειδούς είναι ένα συχνό καλόηθες φαινόμενο, με αυξημένη συχνότητα εμφάνισης στους μύωπες, σε ασθενείς που έχουν χειρουργηθεί για καταρράκτη ή έχουν κάνει YAG laser για θόλωση του οπισθίου περιφακίου. Ορισμένες φορές ωστόσο, καθώς συμβαίνει η αποκόλληση μπορούν να προκληθούν σχισίματα (ρωγμές) σε μια ή περισσότερες περιοχές του αμφιβληστροειδούς. Τότε, το ρευστοποιημένο υαλοειδές μπορεί να περάσει μέσα από τις ρωγμές αυτές και να ανασηκώσει τον αμφιβληστροειδή, προκαλώντας αποκόλληση αμφιβληστροειδούς, μια εξαιρετικά επείγουσα και επικίνδυνη κατάσταση.

Για τον λόγο αυτό η άμεση οφθαλμολογική εξέταση είναι επιβεβλημένη σε κάθε περίπτωση εμφάνισης των παραπάνω συμπτωμάτων. Στην περίπτωση που εντοπιστεί ρωγμή στον αμφιβληστροειδή θα πρέπει επειγόντως να γίνει laser με σκοπό την περιχαράκωση της περιοχής και την αποφυγή της αποκόλλησης του αμφιβληστροειδούς. Σε απλή αποκόλληση υαλοειδούς δεν εφαρμόζεται συγκεκριμένη θεραπεία και τα συμπτώματα εξασθενούν σταδιακά.