Επιαμφιβληστροειδική Μεμβράνη

Ο αμφιβληστροειδής είναι ένα λεπτό φωτοευαίσθητο στρώμα που βρίσκεται εσωτερικά στο πίσω μέρος του ματιού. Τα φωτεινά ερεθίσματα από το εξωτερικό περιβάλλον μεταφέρονται υπό μορφή ακτινοβολίας και εστιάζουν στον αμφιβληστροειδή όπου και μετατρέπονται σε ηλεκτρικό σήμα, το οποίο στη συνέχεια αποστέλλεται στον εγκέφαλο και γίνεται αντιληπτό ως εικόνα (ο αμφιβληστροειδής παίζει το ρόλο του φιλμ αν παρομοιάσουμε τη λειτουργία των ματιών με αυτή μιας εξαιρετικά εξελιγμένης φωτογραφικής μηχανής). Η ωχρά κηλίδα είναι το κεντρικό τμήμα του αμφιβληστροειδούς και είναι υπεύθυνη για την κεντρική ευκρινή όραση και την αντίληψη των χρωμάτων.

Η επιαμφιβληστροειδική μεμβράνη είναι ένα λεπτό στρώμα ινώδους ιστού που αναπτύσσεται πάνω στην επιφάνεια του αμφιβληστροειδούς, συνήθως στην περιοχή της ωχράς κηλίδας. Παρουσιάζει συνήθως πολύ αργή εξέλιξη και μπορεί να επηρεάσει την κεντρική όραση προκαλώντας σταδιακή μείωση της οπτικής οξύτητας, θάμβος και παραμορφώσεις της εικόνας καθώς και διπλωπία. Με την πάροδο των ετών η μεμβράνη αυτή εξελίσσεται και ασκεί ελκτικές δυνάμεις που μπορεί να προκαλέσουν οίδημα του υποκείμενου αμφιβληστροειδούς και περαιτέρω μείωση της όρασης.

Η επιαμφιβληστροειδική μεμβράνη αρχίζει συνήθως να εμφανίζεται στη δεκαετία των 50 ετών και παρουσιάζει μια σταδιακά αυξανόμενη συχνότητα, φτάνοντας σε ποσοστό 15% σε ασθενείς άνω των 70 ετών. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων αναπτύσσεται στο ένα μόνο μάτι χωρίς να υπάρχει προηγούμενο ιστορικό οφθαλμικής πάθησης (ιδιοπαθής αιτιολογία). Λιγότερο συχνά, η ανάπτυξη επιαμφιβληστροειδικής μεμβράνης συνδέεται με ορισμένες παθήσεις όπως η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, η αποκόλληση αμφιβληστροειδούς, διαφόρων ειδών φλεγμονές, τραυματισμός των ματιών καθώς και η αποκόλληση του υαλοειδούς.

Διάγνωση

Η διάγνωση γίνεται με την εξέταση της βυθοσκόπησης, κατά την οποία η μεμβράνη φαίνεται σαν μια γυαλιστερή ζελατίνη που προκαλεί πτυχώσεις και χαρακτηριστικές αλλαγές στα αγγεία του αμφιβληστροειδούς. Εκτός από την απλή βυθοσκόπηση, η χρήση ψηφιακής Fundus Camera επιτρέπει τη φωτογραφική αποτύπωση και την οπτική παρακολούθηση της εξέλιξης της μεμβράνης. Η επιβεβαίωση της διάγνωσης και η ακριβής εκτίμηση της όποιας βλάβης έχει προκληθεί γίνεται με την οπτική τομογραφία συνοχής (Optical Coherence Tomography-ΟCT). Η χρήση του OCT επιτρέπει την αποτύπωση και παρακολούθηση των ελκτικών δυνάμεων που ασκεί η μεμβράνη στον αμφιβληστροειδή, το πιθανό οίδημα του αμφιβληστροειδούς και πιστοποιεί την ανάγκη χειρουργικής επέμβασης με βάση τα παραπάνω χαρακτηριστικά.

Αντιμετώπιση

H θεραπεία της επιαμφιβληστροειδικής μεμβράνης επιτυγχάνεται με τη χειρουργική αφαίρεσή της μέσω μιας επέμβασης που ονομάζεται υαλοειδεκτομή. Η απόφαση για χειρουργική επέμβαση λαμβάνεται όταν υπάρχει καίρια ελάττωση της όρασης ή όταν διαπιστώνεται σημαντική αύξηση του οιδήματος του αμφιβληστροειδούς στην περιοχή της ωχράς. Οι δυνητικά σοβαρές επιπλοκές που μπορούν να παρουσιαστούν μετά την υαλοειδεκτομή (αποκόλληση αμφιβληστροειδούς, μολύνσεις, αιμορραγία, καταρράκτης) πρέπει να λαμβάνονται υπ’όψιν στη λήψη της απόφασης για χειρουργική αφαίρεση.