Σχετικά με τον Κατταράκτη

Ο καταρράκτης είναι η τμηματική ή ολική απώλεια της διαφάνειας (θόλωση) του κρυσταλλοειδούς φακού που βρίσκεται μέσα στο βολβό του ματιού. Αποτελεί την πιο συχνή πάθηση που προκαλεί σοβαρές διαταραχές στην όραση και αντιμετωπίζεται μόνο χειρουργικά. Μπορεί να εμφανιστεί από την παιδική μέχρι τη γεροντική ηλικία, αυτόματα ή μετά από τραυματισμό, λήψη φαρμάκων ή άλλα παθολογικά αίτια.

Θόλωση του φακού λόγω καταρράκτη

Για την επιτυχή έκβαση της επέμβασης του καταρράκτη απαιτείται: α) καλή προεγχειρητική μελέτη β) σωστή χειρουργική τεχνική και γ) επαρκής μετεγχειρητική παρακολούθηση.

Ο σχεδιασμός της προεγχειρητικής μελέτης στο ιατρείο μας περιλαμβάνει:

 1. διαθλαστικό έλεγχο (αντικειμενικό και υποκειμενικό)
 2. βιομικροσκόπηση, για την εκτίμηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του καταρράκτη
 3. μορφολογικό και λειτουργικό έλεγχο του ενδοθηλίου του κερατοειδούς με φασματικό μικροσκόπιο (specular microscopy)
 4. οπτική τομογραφία συνοχής (OCT) για τον έλεγχο λειτουργίας της ωχράς κηλίδας
 5. βιομετρία υψηλής ακρίβειας για τον ακριβή υπολογισμό της ισχύος του ενδοφακού που θα χρησιμοποιηθεί (IOL master)
 6. εξατομικευμένη προσέγγιση, με εκτενή διερευνητική συζήτηση για την επιλογή του κατάλληλου ενδοφθάλμιου φακού, της σωστής χειρουργικής προσέγγισης και του επιθυμητού διαθλαστικού αποτελέσματος, όπως αυτό διαμορφώνεται για τον κάθε ασθενή ξεχωριστά.

Η χειρουργική τεχνική καθορίζεται από την προϋπάρχουσα χειρουργική εμπειρία αλλά και από την επιθετική ή συντηρητική στάση του χειρουργού στην αντιμετώπιση της κάθε περίπτωσης.

Οι χειρουργικές τεχνικές, τα χρησιμοποιούμενα υλικά και οι τύποι των ενδοφακών συνεχώς αλλάζουν. Η δική μας επιλογή είναι να εφαρμόζουμε το καινούριο στους ασθενείς με την ίδια προσοχή και επιφύλαξη που θα το εφαρμόζαμε στον εαυτό μας, δηλαδή μόνον εφόσον το καινούριο έχει επαρκώς δοκιμαστεί και έχει αποδειχθεί καλύτερο του παλαιού. Πάγια άποψή μας είναι ότι οι πειραματικές προσεγγίσεις δεν αφορούν τους δικούς μας ασθενείς.

Στη χειρουργική μας εμπειρία πιστώνεται μια συνεχής χειρουργική δραστηριότητα επί 35 χρόνια (1981-2015) με πολύ μεγάλο αριθμό χειρουργείων. Παρ’ όλ’ αυτά, δε θεωρούμε αυτό το σημαντικότερο. Η επιστημονική καταξίωση διασφαλίζεται από την ποιότητα του αποτελέσματος και όχι από τον αριθμό των ιατρικών πράξεων.

Επιλογή Ενδοφθάλμιου Φακού

Η σύγχρονη χειρουργική τεχνική για την αφαίρεση του καταρράκτη περιλαμβάνει την αφαίρεση του θολωμένου φακού και την τοποθέτηση ενδοφακού μέσω μικρής κερατικής τομής (2,2 έως 2,7 mm) με τη βοήθεια συσκευών φακοθρυψίας τελευταίας τεχνολογίας. Η επέμβαση μπορεί να συμπληρωθεί σε δεύτερο χρόνο με LASER (τεχνική bioptics). Oι ενδοφακοί που τοποθετούνται μπορεί να είναι μονοεστιακοί (σφαιρικοί-ασφαιρικοί-τορικοί) ή πολυεστιακοί.

 Οι μονοεστιακοί ενδοφακοί μειονεκτούν στο ότι δεν εξασφαλίζουν οπτική οξύτητα για όλες τις αποστάσεις ταυτόχρονα, αλλά έχουν τα ακόλουθα καίρια πλεονεκτήματα:

 1. Εξασφαλίζουν εξαιρετικής ποιότητας όραση.
 2. Διασφαλίζοντας υψηλό contrast sensitivity επιτρέπουν καλής ποιότητας όραση σε περίπτωση που εμφανιστούν εκφυλιστικές αλλοιώσεις της ωχράς κηλίδας.
 3. Η τυχόν μετακίνησή τους μέσα στο μάτι δε δημιουργεί προβλήματα στην όραση και δε μας οδηγεί σε δεύτερη χειρουργική επέμβαση.
 4. Επιτρέπουν τον έλεγχο της περιφέρειας του βυθού για τη διάγνωση παθήσεων όπως ρωγμές, αρχόμενες αποκολλήσεις κλπ.
 5. Δίνουν τη δυνατότητα μέσω της τεχνικής monovision για ταυτόχρονα πολύ καλή κοντινή και μακρινή όραση.

Οι πολυεστιακοί ενδοφακοί πλεονεκτούν στο ότι επιτρέπουν αρκετά καλή μακρινή και κοντινή όραση ταυτόχρονα, αλλά έχουν τα ακόλουθα μειονεκτήματα:

 1. Ελαττώνουν σημαντικά την ευκρίνεια της εικόνας τόσο στην κοντινή όσο και στη μακρινή όραση (ελάττωση του contrast sensitivity).
 2. Εφ όσον τοποθετηθεί στον ένα οφθαλμό πολυεστιακός ενδοφακός πρέπει να τοποθετηθεί ίδιου είδους φακός και στον άλλο οφθαλμό, ανεξάρτητα από το αν ο ασθενής είναι ικανοποιημένος από την πρώτη επέμβαση.
 3. Οποιαδήποτε μετακίνηση του ενδοφακού, έστω και μικρή, προκαλεί προβλήματα στην όραση του ασθενούς, που ορισμένες φορές οδηγούν σε δεύτερη και τρίτη χειρουργική επέμβαση για τη διόρθωση της θέσης του ενδοφακού.
 4. Για την προσαρμογή του ασθενούς στη λειτουργία των ενδοφακών χρειάζεται μια μεταβατική περίοδος 2 έως 6 μηνών (νευροπροσαρμογή).
 5. Σε περίπτωση εμφάνισης εκφύλισης της ωχράς κηλίδας, οι πολυεστιακοί ενδοφακοί μειώνουν πολύ περισσότερο την όραση απ’ ότι οι αντίστοιχοι μονοεστιακοί.

Με την τεχνική bioptics επιτυγχάνουμε να τελειοποιήσουμε την όραση του ασθενούς μετά την επέμβαση του καταρράκτη, διορθώνοντας με LASER τα ανεπιθύμητα για τον ασθενή οπτικά προβλήματα (υπολειπόμενη μυωπία, αστιγματισμός κλπ). Με τη μέθοδο αυτή επιτυγχάνουμε με απόλυτη ακρίβεια και ασφάλεια εξαιρετικά αποτελέσματα. Kύρια χειρουργική μας επιλογή είναι η τοποθέτηση μονοεστιακών ενδοφθάλμιων φακών στα πλαίσια διαδικασίας bioptics.