Πρεσβυωπία

Πρεσβυωπία είναι η προοδευτική δυσκολία στην κοντινή όραση που εμφανίζεται σε όλους τους ανθρώπους και αρχίζει να γίνεται αντιληπτή συνήθως μετά την ηλικία των 40-45 ετών. Η δυσκολία αυτή εκδηλώνεται εντονότερα στο διάβασμα, ιδιαίτερα σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Στα αρχικά στάδια της πρεσβυωπίας, οι πρεσβύωπες ανακουφίζονται απομακρύνοντας από τα μάτια τους το έντυπο που διαβάζουν. Με την πάροδο όμως των ετών και την προοδευτική εξέλιξη της πρεσβυωπίας η ανάγνωση γίνεται όλο και πιο δύσκολη, κουράζοντας πολύ τον ασθενή, και τελικά πρακτικά αδύνατη χωρίς διόρθωση με γυαλιά.

Η πρεσβυωπία αποτελεί μέρος της φυσιολογικής διαδικασίας της γήρανσης του οργανισμού και οφείλεται στη μειωμένη ικανότητα των ματιών για προσαρμογή και κοντινή εστίαση. Η μείωση αυτή της ικανότητας για προσαρμογή θεωρείται ότι προκύπτει εξαιτίας της σταδιακής απώλειας της ελαστικότητας του κρυσταλλοειδούς φακού και της προοδευτικής ατροφίας του υπεύθυνου για την προσαρμογή μυός (ακτινωτός μυς).

Πρεσβυωπία είναι η προοδευτική δυσκολία στην κοντινή όραση που αρχίζει και γίνεται αντιληπτή συνήθως μετά την ηλικία των 40-45 ετών. Η δυσκολία αυτή εκδηλώνεται εντονότερα στο διάβασμα, ιδιαίτερα σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

Πρεσβυωπία

Aντιμετώπιση

H αντιμετώπιση του προβλήματος της πρεσβυωπίας επιτυγχάνεται με τη χρήση πολυεστιακών γυαλιών ή πολυεστιακών φακών επαφής, την τοποθέτηση ειδικών κερατοειδικών ενθεμάτων και με ειδικές τεχνικές excimer LASER.

LASER πρεσβυωπίας

Η προσαρμογή της όρασής μας στις κοντινές αποστάσεις είναι μια δυναμική και συνεχώς μεταβαλλόμενη λειτουργία του οφθαλμού, σε αντίθεση με τη μυωπία, την υπερμετρωπία και τον αστιγματισμό, που είναι καταστάσεις στατικές. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο η θεραπεία της πρεσβυωπίας δεν είναι τόσο εύκολη όσο εκείνη της μυωπίας, της υπερμετρωπίας και του αστιγματισμού. Το excimer LASER για τη διόρθωση της πρεσβυωπίας έχει υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις εξαιρετικά ικανοποιητικά αποτελέσματα. Οι προϋποθέσεις αυτές είναι:

  • Συνύπαρξη υπερμετρωπίας.
  • Κατασκευή του οφθαλμού που να επιτρέπει την εφαρμογή του LASER.
  • Η εμφάνιση της πρεσβυωπίας να έχει προηγηθεί τουλάχιστον μια πενταετία.
  • Να έχει γίνει κατανοητό ότι σε βάθος χρόνου υπάρχει η πιθανότητα να εμφανιστεί ένας μικρός βαθμός νέας πρεσβυωπίας, που οφείλεται στην περαιτέρω γήρανση του οργανισμού.