Υπερμετρωπία

Η υπερμετρωπία είναι η διαθλαστική ανωμαλία κατά την οποία οι ακτίνες του φωτός δεν εστιάζουν στον αμφιβληστροειδή, όπως είναι το φυσιολογικό, αλλά πίσω από αυτόν. Μπορεί να οφείλεται σε μικρό μήκος του προσθιοπίσθιου άξονα του ματιού, σε μειωμένη διαθλαστική ισχύ του ματιού ή σε συνδυασμό και των δύο.

Εμφανίζεται στα πρώτα χρόνια της ζωής και θεωρείται φυσιολογική, λόγω του μικρού μεγέθους των ματιών. Με την αύξηση της ηλικίας και την ανάπτυξη του σώματος μειώνεται σταδιακά και συνήθως εξαλείφεται. Η παιδική υπερμετρωπία συχνά δεν προκαλεί προβλήματα αν είναι χαμηλή καθώς τα παιδιά μπορούν να την εξουδετερώσουν (μεγάλο εύρος προσαρμογής). Όμως, αν η υπερμετρωπία είναι υψηλή ή με σημαντική διαφορά βαθμών στα δύο μάτια μπορεί να εμφανιστεί στραβισμός και αμβλυωπία, που απειλούν την ανάπτυξη της διόφθαλμης (στερεοσκοπικής) όρασης. Στην περίπτωση αυτή χορηγούνται γυαλιά υπερμετρωπίας στα παιδιά και προτείνονται διάφορα θεραπευτικά σχήματα κάλυψης.

Οι νέοι ενήλικες με υπερμετρωπία παρουσιάζουν αρχικά δυσκολία στην κοντινή όραση. Με την πάροδο των ετών και καθώς το εύρος προσαρμογής μειώνεται η δυσκολία αυτή εμφανίζεται και στη μακρινή όραση. Δημιουργείται έτσι μια προοδευτικά αυξανόμενη ανάγκη για χρήση διορθωτικών γυαλιών.

Η υπερμετρωπία αντιμετωπίζεται, ανάλογα με την ηλικία και το είδος των συμπτωμάτων, με γυαλιά, φακούς επαφής ή με διαθλαστική επέμβαση με LASER. Σε υψηλές υπερμετρωπίες και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις μπορεί να γίνει επέμβαση αφαίρεσης του κρυσταλλοειδούς φακού και τοποθέτησης ενδοφθάλμιου φακού (clear lens extraction).

Στην υπερμετρωπία οι ακτίνες του φωτός δεν εστιάζουν στον αμφιβληστροειδή αλλά σε ένα σημείο πίσω από αυτόν με αποτέλεσμα να έχουμε κακή κοντινή και μακρινή όραση.

Υπερμετρωπία