Το Ιατρείο μας

Η λειτουργία του ιατρείου είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα (ISO 9001). H ομάδα των συνεργατών μας αποτελείται από πτυχιούχους οπτομέτρες και προσωπικό με πιστοποιημένη εκπαίδευση για τον χειρισμό των ιατρικών μηχανημάτων.

Οι εξετάσεις καταγράφονται πλήρως και αρχειοθετούνται, επιτρέποντας ανά πάσα στιγμή την ανάκλησή τους ώστε να διευκολύνεται ο συγκριτικός έλεγχος και η συνολική εκτίμηση της πορείας του ασθενούς. Επιπλέον, διασφαλίζεται περαιτέρω η προστασία των αρχείων μέσω της τεχνολογίας i-clouding.

Στα πλαίσια της διαγνωστικής και θεραπευτικής μεθοδολογίας εντάσσεται και η επιλεκτική συνεργασία με ειδικά οφθαλμολογικά κέντρα καθώς και με καταξιωμένους συναδέλφους άλλων οφθαλμολογικών και μη ειδικοτήτων.

Το ιατρείο μας λειτουργεί στην ίδια διεύθυνση από το 1985.

Ο Εξοπλισμός

Ο σχεδιασμός του εξοπλισμού έχει ως κεντρικό άξονα την πλήρη κάλυψη των αναγκών σε διαγνωστικό επίπεδο τόσο για τις τρέχουσες όσο και για τις πλέον σπάνιες οφθαλμολογικές παθήσεις.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού εντάσσονται στην τρέχουσα & καθημερινή ιατρική μας πράξη η αξιοποίηση των δεδομένων τεχνολογίας αιχμής:

 • – Ιντερφερομετρία (Ζeiss swept source IOL Master 7000)  
 • – Φασματικό μικροσκοπίο (Topcon SP-1P)
 • – Spectral domain δομική/λειτουργική τομογραφία συνοχής αμφιβληστροειδούς και κερατοειδούς (Cirrus HD 5000 OCT angiography and Anterior Segment OCT)
 • – Α και Β υπερηχογραφία (Quantel medical)
 • – Τοπογραφικά και τομογραφικά συστημάτα κερατοειδούς (Ζeiss Corneal Τopography, Oculus Pentacam HR),
 • – Wavefront ανάλυση (Zeiss Atlas Wavefront analyser)
 • – Ψηφιακή αγγειογραφία και εξέταση αυτοφθορισμού (Zeiss Visucam 224)
 • – Συστήματα ελέγχου λειτουργίας του οπτικού νεύρου με FDT και Humphrey περιμετρία (Humphrey Field Analyser HFA3)
 • – ΟCT αγγειογραφία οπτικού νεύρου 
 • – Εξειδικευμένα διαγνωστικά συστημάτα για τη μελέτη των βιομηχανικών ιδιοτήτων του κερατοειδούς (ΟRA Ocular Response Analyser)

H συνεχής ανανέωση του εξοπλισμού με στόχο τη χρήση τεχνολογίας αιχμής και η διαρκής πιστοποιημένη εκπαίδευση των συνεργατών μας διασφαλίζουν τη βέλτιστη απόδοση στον τομέα αυτό.

Η Ομάδα μας

Γραμματειακή & Διοικητική Υποστήριξη
Βίκυ
ΒίκυΚλειώτη
Κοντά μας από το 1992
Ελένη
ΕλένηΓιαννοπούλου
Κοντά μας από το 2001
Ιωάννα
ΙωάνναΤσάτουμα
Οπτομέτρες Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
Πέλη
ΠέληΠαντελιού
Ιφιγένεια
ΙφιγένειαΚυριακογιάννη
Δανάη
ΔανάηΧαροπούλου
Δήμητρα
ΔήμητραΔημητρίου
Θάλεια
ΘάλειαΚιοσέ

Η μέθοδος

Η μέθοδος είναι το απαραίτητο λειτουργικό σύστημα για να αξιοποιηθούν σωστά και επαρκώς η επιστημονική γνώση και ο τεχνολογικός εξοπλισμός.

Έχοντας αυτό σαν αρχή διαμορφώσαμε μια εξεταστική διαδικασία που περιλαμβάνει πλήρη οφθαλμολογικό έλεγχο όλων των επί μέρους τμημάτων του οπτικού συστήματος σε όλους ανεξαιρέτως τους ασθενείς:

 • Έλεγχος κερατοειδούς και screening κερατοκώνου με ηλεκτρονική τοπογραφία, τομογραφία, φασματικό μικροσκόπιο, μελέτη βιομηχανικών ιδιοτήτων, anterior segment OCT, χαρτογράφηση επιθηλίου και wavefront ανάλυση.
 • Έλεγχος προσθίου ημιμορίου με καταγραφόμενη βιομικροσκόπηση, OCT και Swept source ιντερφερομετρία.
 • Έλεγχος αμφιβληστροειδή με ψηφιακή αγγειογραφία, αυτοφθορισμό, β-υπερηχογραφία, SD δομικό OCT και OCT αγγειογραφία.
 • Έλεγχος οπτικών νεύρων (μελέτη γλαυκώματος) με Humphrey στατική περιμετρία, Frequency Doubling περιμετρία, δομικό OCT και OCT αγγειογραφία οπτικών θηλών.
 • Έλεγχος ενδοφθάλμιας πίεσης αεροτονόμετρο, applanation τονόμετρο επιπέδωσης και Ocular Response Analyser.

Eπιπλέον, η εξεταστική διαδικασία γίνεται με τρόπο ώστε η αξιολόγηση των επί μέρους ευρημάτων και η σύνθεσή τους για τη διάγνωση και τη θεραπεία να γίνονται αποκλειστικά από τον ιατρό, υπάρχει δηλαδή άμεση εποπτεία του ιατρού σε όλα τα στάδια των εργασιών που επιτελούνται από τους οπτομέτρες και το εξειδικευμένο προσωπικό.

Η λειτουργία του ιατρείου είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα (ISO 9001). H ομάδα των συνεργατών μας αποτελείται από πτυχιούχους οπτομέτρες και προσωπικό με πιστοποιημένη εκπαίδευση για τον χειρισμό των ιατρικών μηχανημάτων.

Οι εξετάσεις καταγράφονται πλήρως και αρχειοθετούνται, επιτρέποντας ανά πάσα στιγμή την ανάκλησή τους ώστε να διευκολύνεται ο συγκριτικός έλεγχος και η συνολική εκτίμηση της πορείας του ασθενούς. Επιπλέον, διασφαλίζεται περαιτέρω η προστασία των αρχείων μέσω της τεχνολογίας i-clouding.

Στα πλαίσια της διαγνωστικής και θεραπευτικής μεθοδολογίας εντάσσεται και η επιλεκτική συνεργασία με ειδικά οφθαλμολογικά κέντρα καθώς και με καταξιωμένους συναδέλφους άλλων οφθαλμολογικών και μη ειδικοτήτων.

ISO 9001:2008

Η λειτουργία του Ιατρείου διέπεται από τις αρχές που αποτυπώνονται στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας. Το Σύστημα Ποιότητας είναι βασισμένο στις απαιτήσεις που ορίζει το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008, καθώς και στις νομοθετικές απαιτήσεις που προσδιορίζουν το πλαίσιο λειτουργίας των Π.Φ.Υ.

Το Σύστημα Ποιότητας έχει σαν κεντρικό άξονα τους εξεταζόμενους – ασθενείς του Ιατρείου, οι οποίοι εξετάζονται για προληπτικούς, διαγνωστικούς και θεραπευτικούς λόγους. Ο σχεδιασμός έχει ως στόχο να καλύπτει τόσο τις απαιτήσεις και προσδοκίες των ασθενών του όσο και τις νομοθετικές απαιτήσεις που διέπουν τη λειτουργία του.

Βασικοί στόχοι του Συστήματος Ποιότητας είναι:

 • Η οργάνωση των παρεχομένων υπηρεσιών κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή αξιοπιστία των αποτελεσμάτων και η δημιουργία στους ωφελούμενους αισθήματος ασφάλειας και σιγουριάς σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών που παρέχει το Ιατρείο, προστατεύοντας τα προσωπικά τους δεδομένα με τη τήρηση κανόνων εχεμύθειας από όλο το ανθρώπινο δυναμικό του Ιατρείου.
 • Ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των υποστηρικτικών ενεργειών της λειτουργίας του, με σκοπό τη διατήρηση υψηλού & αξιόπιστου επιπέδου υπηρεσιών.
 • Η συνεχής εκπαίδευση και καθοδήγηση του προσωπικού, ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις απαιτήσεις της εργασίας του σύμφωνα με τις αρχές και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από τον Επικεφαλής Ιατρό.
 • Η συνεχής βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και της συνολικής λειτουργίας του Συστήματος Ποιότητας μέσω της τακτικής παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας και καταλληλότητας του. Η επίτευξη των παραπάνω καθορίζεται μέσα από τις βασικές διεργασίες του Συστήματος Ποιότητας, οι οποίες καθορίζουν ενέργειες όπως:

1. Η συστηματική παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος, μέσα από τα συμβούλια ποιότητας στα πλαίσια των οποίων, εκτός των άλλων, καθιερώνονται και ανασκοπούνται αντικειμενικοί σκοποί για την ποιότητα.

2. Ο σαφής προσδιορισμός των απαιτήσεων και των προσδοκιών των ασθενών και η μέτρηση της ικανοποίησης τους.

3. Η συνεχής παρακολούθηση της επίδοσης των προμηθευτών.

4. Η συνεχής επιμόρφωση και εκπαίδευση του προσωπικού.

5. Η εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων (ανθρώπινων, υλικών και άυλων), για την αποτελεσματική λειτουργία του Ιατρείου.

6. Η τεκμηριωμένη αναζήτηση αιτιών εμφάνισης προβλημάτων και αδυναμιών, ώστε να καθοριστούν και εφαρμοστούν οι απαραίτητες διορθωτικές ή και προληπτικές ενέργειες, με σκοπό την αποφυγή της επανεμφάνισης των προβλημάτων.

Η συνολική εφαρμογή των αρχών του συστήματος εξασφαλίζεται μέσα από τη συνεχή ενημέρωση και επιμόρφωση του προσωπικού σε όλα τα επίπεδα, με κύριο σκοπό τη δημιουργία της σχετικής συνείδησης των σκοπών και της φιλοσοφίας του συστήματος.