LASER: Δεν φοβόμαστε γιατί γνωρίζουμε

Στο Ιατρείο μας, τα βέλτιστα αποτελέσματα όσον αφορά στην ασφάλεια και αποτελεσματικότητα διασφαλίζονται με:

Άριστη χειρουργική τεχνική

Ο Α. Φ. Ψινάκης είναι από τους πρώτους ιατρούς στην Αθήνα που χρησιμοποίησε την τεχνολογία LASER για την διόρθωση διαθλαστικών ανωμαλιών, συμπληρώνοντας σε λίγο 30 έτη συνεχούς εξειδικευμένης ενασχόλησης. Ο Φ. Α. Ψινάκης εκπαιδεύτηκε και εργάστηκε σε κέντρα αναφοράς στη διαθλαστική χειρουργική σε Γερμανία, Ελβετία και Μεγάλη Βρετανία.

Eνδελεχή προεγχειρητικό έλεγχο με χρήση της πιο εξελιγμένης τεχνολογίας

Η προεγχειρητική μελέτη είναι εξ’ ίσου σημαντική με την ίδια την επέμβαση. Στο ιατρείο μας διαρκεί περίπου 1,5 ώρα και εκτός από τον τυπικό οφθαλμολογικό έλεγχο, περιλαμβάνει

 1. Τοπογραφία κερατοειδούς
 2. Τομογραφία κερατοειδούς
 3. Wavefront κερατοειδούς
 4. Oπτική τομογραφία (OCT) κερατοειδούς και αμφιβληστροειδούς
 5. Ψηφιακή αγγειογραφία αμφιβληστροειδούς
 6. Χαρτογράφηση επιθηλίου κερατοειδούς
 7. Μελέτη βιομηχανικών ιδιοτήτων κερατοειδούς

Στο τέλος του ελέγχου μπορούμε με σαφήνεια να σας πούμε αν μπορείτε να κάνετε Laser και ποιο είδος είναι κατάλληλο για σας.

Πιστοποίηση διασφάλισης ποιότητας λειτουργίας με σύστημα ISO 9001 TUV

Υψηλή αναλογία προσωπικού/ασθενών

Σε όλη την διάρκεια του προεγχειρητικού ελέγχου μια εξειδικευμένη οπτομέτρης της ομάδας μας θα σας συνοδεύει, δίνοντας πρακτικές οδηγίες.

Εξατομικευμένη προσέγγιση

Επιμελή μετεγχειρητική φροντίδα

Ο μετεγχειρητικός έλεγχος είναι καίριας σημασίας, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις υψηλής μυωπίας ή υπερμετρωπίας.

Laser Μυωπίας, Υπερμετρωπίας, Αστιγματισμού

Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 άρχισε η ευρεία εφαρμογή των excimer LASER για τη διόρθωση των διαθλαστικών ανωμαλιών, κυρίως της μυωπίας και του αστιγματισμού.

Οι συνεχείς εξελίξεις στην ανάπτυξη συστημάτων LASER και οι νέες γνώσεις πάνω στη βιομηχανική των ιστών και τη βιοτεχνολογία οδήγησαν σταδιακά στην ανάπτυξη διορθωτικών συστημάτων LASER νέων γενεών με αποτέλεσμα σήμερα να είμαστε σε θέση να αντιμετωπίζουμε τόσο τις υψηλές αμετρωπίες (μυωπία, υπερμετρωπία, αστιγματισμός) όσο και το πρόβλημα της πρεσβυωπίας (υπό προϋποθέσεις).

Τα LASER τελευταίας γενιάς με τα ακριβή συστήματα eye tracking και τα εξειδικευμένα νορμογράμματα εφαρμογής της ενέργειας εξασφαλίζουν υψηλότατο επίπεδο ακρίβειας στις διορθώσεις με ελάχιστη παρέμβαση στους ιστούς.

H επιλογή της κατάλληλης για τον ασθενή μεθόδου LASER (LASIK, Femto LASIK, PRK, Transepithelial PRK) πρέπει να γίνεται μετά από λεπτομερή πολυεπίπεδο έλεγχο ώστε να διασφαλίζεται το καλύτερο μόνιμο οπτικό αποτέλεσμα (όραση) με την ελάχιστη παρέμβαση στους ιστούς (χωρίς φθορά).

Για αυτό πιστεύουμε ότι η επιλογή της μεθόδου του LASER (LASIK, Femto LASIK, PRK, Transepithelial PRK) πρέπει να γίνεται από τον ιατρό με κύριο κριτήριο το μακροπρόθεσμο όφελος του ασθενούς και όχι κάτω από την πίεση των τάσεων που διαμορφώνονται από τις εταιρίες με κίνητρο το κέρδος.

Τα LASER είναι εξαιρετικά αποτελεσματικά και ιδιαίτερα ασφαλή, εφόσον υφίστανται οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή τους και εφόσον επιλεγεί η κατάλληλη μέθοδος. Υπό αυτές τις προϋποθέσεις η πιθανότητα εμφάνισης ανεπιθύμητων αποτελεσμάτων είναι πρακτικά αμελητέα.

Η διαφημιστικού τύπου αναφορά στη χρήση μηχανημάτων νέας γενιάς (5ης, 6ης κλπ) και στα ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, πέρα από τη δημιουργία εντυπώσεων, δεν εξυπηρετεί ουσιαστικά τον ασθενή, δεδομένου ότι η εφαρμογή του LASER οφείλει να υπακούει και να εξυπηρετεί τις ειδικές απαιτήσεις κάθε ασθενούς ξεχωριστά, στα πλαίσια της εξατομικευμένης θεραπείας (Customised treatment).

Η συνεχής ενασχόληση με τη διαθλαστική χειρουργική τα τελευταία 23 χρόνια εξασφαλίζει την απαιτούμενη εμπειρία που προκύπτει από την εκτέλεση ενός μεγάλου αριθμού επεμβάσεων. Εκτός όμως από την εμπειρία πιστεύουμε ότι σημαντικό στοιχείο για τη διασφάλιση άριστων αποτελεσμάτων είναι η εξατομίκευση της μεθόδου με βάση τις ανάγκες, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις του ασθενούς.

Κριτήρια καταλληλότητας

Προκειμένου να διασφαλιστούν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα μετά την εφαρμογή του διαθλαστικού LASER πρέπει να τηρούνται αυστηρά και τα κριτήρια καταλληλότητας των ασθενών. Τα κυριότερα από αυτά είναι:

 • Ο υποψήφιος για διαθλαστική επέμβαση πρέπει να είναι άνω των 18 ετών και να έχει σταθερή όραση τον τελευταίο χρόνο (χωρίς διακυμάνσεις της διάθλασης).
 • Τα μάτια πρέπει να είναι υγιή, χωρίς ενεργή επιπεφυκίτιδα, βλεφαρίτιδα ή μόλυνση του κερατοειδούς.
 • Αν υπάρχει ξηροφθαλμία πρέπει να αντιμετωπίζεται πριν την επέμβαση.
 • Το LASER δεν πρέπει να γίνεται μετά τον 3ο μήνα της εγκυμοσύνης και κατά τη διάρκεια της γαλουχίας καθώς οι ορμονικές αλλαγές που συμβαίνουν στην περίοδο αυτή προκαλούν παροδικές αλλαγές στην διάθλαση.
 • Συστηματικές παθήσεις (όπως νόσοι του κολλαγόνου, διαβήτης, αυτοάνοσα νοσήματα) δεν αποκλείουν την επέμβαση, εφ όσον είναι καλά ρυθμισμένες και βρίσκονται σε ύφεση. Το σύνδρομο Sjoegren είναι απόλυτη αντένδειξη για την επέμβαση LASIK, λόγω της πιθανότητας επιδείνωσης της ξηροφθαλμίας.
 • Ο κερατόκωνος αποτελεί αντένδειξη για διαθλαστική επέμβαση με LASER αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να συνδυαστεί η διόρθωση με LASER με τη μέθοδο cross linking, με πολύ καλά αποτελέσματα.
 • Πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι δεν υπάρχει αρχόμενος καταρράκτης πριν προχωρήσουμε στην επέμβαση.
 • Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να είναι καλά ενημερωμένος και να έχει ρεαλιστικές προσδοκίες.

LASIK

Η LASIK αποτελεί μαζί με την PRK την πλέον διαδεδομένη μέθοδο για τη διόρθωση της μυωπίας, της υπερμετρωπίας και του αστιγματισμού.

Βασίζεται στη δημιουργία ενός λεπτού πετάλου (κρημνός-flap) στην επιφάνεια του κερατοειδούς, με τη βοήθεια ενός ειδικού ηλεκτρονικού μηχανήματος που ονομάζεται μικροκερατόμος. Το πέταλο αυτό δεν αποκόπτεται πλήρως αλλά παραμένει ενωμένο με τον κερατοειδή στη μια πλευρά του (μίσχος ή corneal hinge). Στη συνέχεια, το πέταλο-flap ανασηκώνεται και το LASER εφαρμόζεται στις εσωτερικές στιβάδες (στρώμα) του κερατοειδούς προκαλώντας αλλαγές στην καμπυλότητά του και επιτυγχάνοντας τη διόρθωση της διαθλαστικής ανωμαλίας. Στο τέλος της επέμβασης το flap επανατοποθετείται στη θέση του.

Η επέμβαση γίνεται με σταγόνες τοπικού αναισθητικού, είναι σύντομη (διάρκειας 10 λεπτών κατά μέσο όρο) και τελείως ανώδυνη. Στις πρώτες ώρες μετά την επέμβαση ενδέχεται να εμφανιστούν κάποιες μικροενοχλήσεις, όπως δακρύρροια και ήπια φωτοευαισθησία, οι οποίες όμως βαθμιαία υποχωρούν κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η αποκατάσταση της όρασης είναι ταχύτατη και ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει στο κανονικό του πρόγραμμα από την επόμενη ημέρα. Τον πρώτο καιρό μετά την επέμβαση ενδέχεται να εμφανιστεί ξηροφθαλμία, η οποία όμως προοδευτικά υποχωρεί.

Η γρήγορη και άνετη ανάρρωση που προσφέρει μαζί με τη μικρή διάρκεια της μετεγχειρητικής φαρμακευτικής αγωγής και την εξαιρετική σταθερότητα του αποτελέσματος καθιέρωσαν τη LASIK ως την κύρια μέθοδο διόρθωσης των διαθλαστικών ανωμαλιών, Παρ’ όλα αυτά η εμφάνιση του Femtosecond Lasik άλλαξε εντελώς τα δεδομένα καθώς προσφέρει σαφώς αναβαθμισμένο προφίλ αποτελεσματικότητας και ασφάλειας. Για αυτό και επιλογή για τους ασθενείς μας είναι πλέον μόνο το Femtosecond Lasik.

Femto LASIK

Η μέθοδος Femtosecond LASIK αποτελεί την εξέλιξη της επέμβασης LASIK. Στην κλασσική LASIK, κατά το πρώτο στάδιο της επέμβασης μια ειδική συσκευή (μικροκερατόμος) δημιουργεί έναν κρημνό (flap) στον κερατοειδή με βοήθεια μιας πολύ λεπτής χειρουργικής λεπίδας. Στο δεύτερο στάδιο της επέμβασης ανασηκώνεται ο κρημνός και επιτυγχάνεται η διόρθωση της διαθλαστικής ανωμαλίας μέσω ενός excimer LASER που αλλάζει την κυρτότητα του κερατοειδούς.

H επέμβαση femto LASIK διαφέρει ως προς το πρώτο στάδιο, στον τρόπο δηλαδή δημιουργίας του κερατοειδικού κρημνού-flap. Mε τη νέα αυτή τεχνολογία το flap δημιουργείται με την εφαρμογή αστραπιαίων παλμών LASER που με εξαιρετικά χαμηλή ενέργεια και βραχύ χρόνο δράσης επιτυγχάνουν τη φωτοδιάσπαση του ιστού στον οποίο προσπίπτουν (κερατοειδής). Η φωτοδιάσπαση αυτή με τη μορφή φυσαλίδων είναι ουσιαστικά η δύναμη με την οποία το Femtosecond LASER τέμνει τον κερατοειδικό ιστό. Στη συνέχεια ο ιατρός ανασηκώνει το flap, διαχωρίζοντας τον κερατοειδή στο επίπεδο που έχουν δημιουργηθεί οι φυσαλίδες από τους παλμούς του LASER και μπορεί να προχωρήσει στο δεύτερο στάδιο της διόρθωσης της διαθλαστικής ανωμαλίας.

Το Femto LASER δίνει την δυνατότητα δημιουργίας κρημνών εξαιρετικής ακρίβειας, ελάχιστου πάχους (90-100 μm) και μεταβαλλόμενης γεωμετρίας που ελαχιστοποιούν την ιστική επιβάρυνση του κερατοειδούς. Λόγω της μεγάλης ακρίβειας στην κατασκευή του flap προβλέπεται καλύτερα η επίδραση του LASER στη μηχανική υπόσταση του κερατοειδούς (corneal biomechanics). Η τροποποίηση αυτή των χαρακτηριστικών του κρημνού προσφέρει ακόμη καλύτερη ποιότητα όρασης με ταχύτερη αποκατάσταση της οπτικής οξύτητας και αισθητά λιγότερες μετεγχειρητικές ενοχλήσεις.

Στο Femtosecond Lasik η δημιουργία ενός λεπτού εξωτερικού πετάλου επιτρέπει την εφαρμογή του Laser κάτω από την επιφάνεια του κερατοειδή, προσφέροντας ταχύτατη αποκατάσταση της όρασης με ελάχιστες ενοχλήσεις.

PRK

Η τεχνική PRK είναι η εξέλιξη της πρώτης μεθόδου που εφαρμόστηκε για τη διόρθωση της μυωπίας και του αστιγματισμού. Στηρίζεται στην αποδόμηση των επιφανειακών στιβάδων του κερατοειδούς με στόχο την αλλαγή της καμπυλότητάς του και τη σωστή εστίαση των ακτίνων του φωτός στον αμφιβληστροειδή.

Είναι μια εξαιρετικά σύντομη μέθοδος, που γίνεται με τοπική νάρκωση (σταγόνες). Αρχικά αφαιρείται το επιθήλιο του κερατοειδούς (που αποτελεί την εξωτερική στιβάδα του και αναγεννάται σε τρείς μέρες κατά μέσο όρο). Στη συνέχεια ακτίνες excimer LASER εφαρμόζονται στην εξωτερική επιφάνεια του κερατοειδούς αλλάζοντας την κυρτότητά του και διορθώνοντας τις διαθλαστικές ανωμαλίες. Αμέσως μετά την επέμβαση τοποθετείται ένας προστατευτικός φακός επαφής που παραμένει για λίγα 24ωρα ως την πλήρη αναγέννηση του επιθηλίου.

Η διαδικασία της επέμβασης είναι εντελώς ανώδυνη, μετεγχειρητικά όμως ο ασθενής ενδέχεται να παρουσιάσει κάποιες ήπιες ενοχλήσεις τις πρώτες 2-3 μέρες (δάκρυα, φωτοευαισθησία, αίσθηση ξένου σώματος). Η πλήρης αποκατάσταση της όρασης είναι πιο αργή αν συγκριθεί με το LASIK, όμως η μη δημιουργία flap προσφέρει σημαντικά ανατομικά πλεονεκτήματα. Επιπλέον, η μέθοδος PRK μπορεί να εφαρμοστεί και σε ασθενείς με μικρό πάχος κερατοειδούς, καθώς και σε ασθενείς που εμφανίζουν συμπτώματα ξηροφθαλμίας ή ασχολούνται με extreme sports με αυξημένη πιθανότητα οφθαλμικών κακώσεων, στους οποίους η επέμβαση LASIK δεν ενδείκνυται.

Transepithelial PRK

Είναι η πλέον σύγχρονη μέθοδος επιφανειακής εφαρμογής LASER για τη διόρθωση της μυωπίας και του αστιγματισμού.

Ονομάζεται και no touch PRK, καθώς το LASER εφαρμόζεται απευθείας στον κερατοειδή, αφαιρώντας το επιθήλιο με απόλυτη ακρίβεια και τροποποιώντας την καμπυλότητά του. Έτσι, η διαθλαστική ανωμαλία διορθώνεται άμεσα χωρίς κανένα επιπλέον χειρισμό (όπως είναι η μηχανική αφαίρεση του επιθηλίου στο κλασσικό PRK ή η δημιουργία flap στο LASIK).

Η μέθοδος αυτή διατηρεί όλα τα πλεονεκτήματα του κλασσικού PRK ενώ έχει πιο μικρή διάρκεια. Επιπλέον, προσφέρει ταχύτερη αποκατάσταση της όρασης, μειώνοντας αισθητά τις ενοχλήσεις των πρώτων 24ώρων μετά την επέμβαση καθώς η επούλωση του επιθηλίου είναι πιο γρήγορη.

Το transepithelial PRK (no touch PRK) εφαρμόζεται απευθείας στον κερατοειδή, επιτυγχάνοντας την άμεση διόρθωση της μυωπίας/υπερμετρωπίας ή αστιγματισμού, χωρίς κανέναν επιπλέον χειρισμό.

Συχνές Ερωτήσεις

Ο όρος διαθλαστική χειρουργική αναφέρεται στο σύνολο των επεμβάσεων που σκοπό έχουν την αφαίρεση της μυωπίας, της υπερμετρωπίας, του αστιγματισμού και της πρεσβυωπίας.
Η επέμβαση γίνεται με τη βοήθεια ενός ειδικού Εxcimer Laser που εφαρμόζεται στον κερατοειδή. Χρησιμοποιείται μόνο τοπική αναισθησία με σταγόνες και διαρκεί περίπου 10-15 λεπτά. Είναι ανώδυνη και γίνεται και στα δύο μάτια την ίδια μέρα.

Η επέμβαση μπορεί να γίνει σε άτομα άνω των 18 ετών, με προϋπόθεση την ύπαρξη σταθερής όρασης (χωρίς διακυμάνσεις της διάθλασης) για έναν τουλάχιστον χρόνο. Ανώτερο όριο ηλικίας θεωρητικά δεν υπάρχει αν και σε ηλικίες άνω των 65 άλλες χειρουργικές μέθοδοι ίσως είναι καλύτερες.

• Τα μάτια πρέπει να είναι υγιή, χωρίς ενεργή επιπεφυκίτιδα, βλεφαρίτιδα ή μόλυνση του κερατοειδούς. Αν υπάρχει ξηροφθαλμία πρέπει να αντιμετωπίζεται πριν την επέμβαση.
• Το LASER δεν πρέπει να γίνεται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και της γαλουχίας καθώς οι ορμονικές αλλαγές που συμβαίνουν στην περίοδο αυτή προκαλούν παροδικές αλλαγές στην διάθλαση.
• Συστηματικές παθήσεις (όπως νόσοι του κολλαγόνου, διαβήτης, αυτοάνοσα νοσήματα) δεν αποκλείουν την επέμβαση, εφ όσον είναι καλά ρυθμισμένες και βρίσκονται σε ύφεση. Το σύνδρομο Sjoegren είναι απόλυτη αντένδειξη για την επέμβαση LASIK, λόγω της πιθανότητας επιδείνωσης της ξηροφθαλμίας.
• Ο κερατόκωνος αποτελεί αντένδειξη για διαθλαστική επέμβαση με LASER αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να συνδυαστεί η διόρθωση με LASER με τη μέθοδο cross linking, με πολύ καλά αποτελέσματα.
• Πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι δεν υπάρχει αρχόμενος καταρράκτης πριν προχωρήσουμε στην επέμβαση.

Οι χειρουργημένοι ασθενείς λαμβάνουν θεραπευτική αγωγή (κολλύρια) για μια περίπου εβδομάδα μετά την επέμβαση καθώς και ενυδατικά τεχνητά δάκρυα για 3 μήνες κατά μέσον όρο. Η συχνότητα των δόσεων μειώνεται σταδιακά, ανάλογα με την επέμβαση και σύμφωνα με τις οδηγίες του ιατρού.

Η αποκατάσταση της όρασης και η επανένταξη στις καθημερινές δραστηριότητες διαφέρει αισθητά ανάλογα με το είδος της επέμβασης που επιλέγεται (είναι πχ πολύ ταχύτερη στη Femto Lasik σε σχέση με την PRK).
Στις περισσότερες περιπτώσεις επιστρέφουμε στην εργασία μας και τις καθημερινές μας δραστηριότητες μέσα σε 3 ημέρες από την ημέρα της επέμβασης.
Η όραση θα βελτιώνεται σταδιακά από την επόμενη της επέμβασης ημέρα και αποκαθίσταται στις 2-4 εβδομάδες. Για τους επόμενους 6 μήνες πιθανόν να υπάρχουν μικρές διακυμάνσεις έως την τελική σταθεροποίησή της.

Ναι, εφ όσον περάσουν τα πρώτα 24ωρα. Κολύμβηση σε πισίνα ή σε θάλασσα επιτρέπεται 10 ημέρες μετά την επέμβαση.

Σκοπός της διαθλαστικής επέμβασης είναι να παρέχει την καλύτερη δυνατή όραση, την όραση δηλαδή που μπορεί να έχει κάποιος πριν την επέμβαση φορώντας γυαλιά ή φακούς επαφής. Το εύρος του διαθλαστικού σφάλματος που μπορεί φυσιολογικά να παραμείνει μετά την επέμβαση είναι +- 0,50 dpt και εντός αυτού η επέμβαση θεωρείται επιτυχής, καθώς οι ασθενείς παύουν να χρειάζονται γυαλιά ή φακούς επαφής.

Στόχος της επέμβασης είναι η απαλλαγή από τη χρήση γυαλιών και φακών επαφής, παρέχοντας στον ασθενή την ίδια όραση που είχε όταν φορούσε γυαλιά. Σε ένα πολύ μικρό ποσοστό επεμβάσεων υπάρχει η πιθανότητα παραμονής ορισμένου διαθλαστικού σφάλματος (μικρότερο του ενός βαθμού). Οφείλεται στο διαφορετικό τρόπο επούλωσης του ματιού μετά την εφαρμογή του Laser σε σχέση με την πλειοψηφία των ασθενών. Τέτοιου βαθμού διαθλαστικό σφάλμα δεν αποτελεί εμπόδιο για τις καθημερινές μας δραστηριότητες και δεν απαιτεί διόρθωση με γυαλιά ή φακούς επαφής. Διόρθωση τέτοιου είδους σφάλματος μπορεί να γίνει εάν είναι επιθυμητή αλλά δεν προτείνεται πάντα.

Η διαθλαστική διόρθωση είναι μόνιμη εκτός από πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις όπως η εξαιρετικά υψηλή μυωπία σε πολύ νέα άτομα, οπού υπάρχει κάποια μικρή πιθανότητα επιστροφής μικρού βαθμού μυωπίας. Στην περίπτωση αυτή, η “νέα” μυωπία μπορεί να αφαιρεθεί πολύ εύκολα με Laser. Στις μεγάλες ηλικίες, η εμφάνιση καταρράκτη μπορεί να αλλάξει επίσης το διαθλαστικό αποτέλεσμα.

6 συχνές εσφαλμένες εντυπώσεις

1) Οι επιπλοκές είναι συχνές και σοβαρές.
Όχι. Η διαθλαστική χειρουργική με LASER είναι στην πραγματικότητα μια από τις πλέον ασφαλείς επεμβάσεις στην ιστορία της ιατρικής. Πρέπει να τονιστεί ότι κάθε ιατρική πράξη έχει ένα ποσοστό κινδύνου το οποίο όμως είναι εξαιρετικά χαμηλό (τείνει στο μηδέν) όταν η επέμβαση γίνει από εξειδικευμένο χειρουργό με σωστή χρήση της υπάρχουσας τεχνολογίας.

2) Τα LASER διορθώνουν μόνο την μυωπία.
Όχι. Η σύγχρονη τεχνολογία επιτρέπει την θεραπεία της μυωπίας, υπερμετρωπίας, αστιγματισμού και υπό ορισμένες προϋποθέσεις της πρεσβυωπίας.

3) Το LASER δεν μπορεί να γίνει σε ασθενείς πάνω από 40 που χρειάζονται γυαλιά για κοντά.
Όχι. Η υπάρχουσα τεχνολογία επιτρέπει την ταυτόχρονη διόρθωση της μυωπίας/υπερμετρωπίας, αστιγματισμού αλλά πολύ συχνά και της πρεσβυωπίας. Η πρεσβυωπία βέβαια αποτελεί ιδιαίτερη πρόκληση γιατί εκδηλώνεται σαν μια συνεχώς μεταβαλλόμενη και δυναμική δυσκολία στην κοντινή όραση, την οποία εμείς αντιμετωπίζουμε με στατικό τρόπο.

4) Η θεραπεία δεν είναι μόνιμη.
Όχι. Τα LASER διορθώνουν την όραση αλλάζοντας το σχήμα του κερατοειδούς και η αλλαγή αυτή είναι μόνιμη. Τα μάτια παρ’ όλα αυτά είναι όργανα του σώματος και αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου, όπως ακριβώς και ο υπόλοιπος οργανισμός μας. Οι αλλαγές αυτές είναι πολύ μικρές, χωρίς ουσιαστικό αντίκτυπο και αφορούν όλους μας, ανεξάρτητα του αν φοράμε γυαλιά ή έχουμε κάνει LASER. Aπό την ηλικία των 50 και μετά, η διάθλαση μας αλλάζει με ρυθμό μισού βαθμού ανά δεκαετία.

5) Υπάρχει άνω όριο ηλικίας.
Όχι. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει ηλικιακό όριο εφ’ όσον τα μάτια είναι υγιή και κατάλληλα για την επέμβαση. Μετά από την ηλικία των 55 και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, η πιο επεμβατική προσέγγιση αφαίρεσης του κρυσταλλοειδούς φακού αποτελεί μια πιθανή εναλλακτική.

6) Το LASER πονάει.
Όχι. Το LASER αυτό καθ’ αυτό είναι εντελώς ανώδυνο. Στα αρχικά στάδια της επέμβασης Femtosecond Lasik μπορεί να έχετε μια αίσθηση πίεσης ή τάσης. Επίσης, μια πολύ ήπια ενόχληση ή ερεθισμός μπορεί να εμφανιστεί τις πρώτες ώρες μετά την επέμβαση. Αυτό αντιμετωπίζεται με τα τεχνητά δάκρυα και τα άλλα κολλύρια που σας δίνουμε. Η επέμβαση transepithelial PRK είναι επίσης εντελώς ανώδυνη και προσφέρει πολύ γρήγορη αποκατάσταση με αισθητά μειωμένες ενοχλήσεις.

Πως βλέπουμε;

To μάτι λειτουργεί σαν μία πολύ εξελιγμένη φωτογραφική μηχανή. Οι ακτίνες του φωτός περνούν μέσα από τον κερατοειδή (το τζαμάκι του ματιού), την κόρη και τον κρυσταλλοειδή φακό του ματιού για να εστιάσουν τελικά πάνω στον αμφιβληστροειδή. Ο κερατοειδής και ο φακός του ματιού αντιστοιχούν στο φακό της μηχανής, η κόρη στο διάφραγμα και ο αμφιβληστροειδής στο φιλμ.